Baraj seviyesi ölçme sistemi

Baraj seviyesi ölçme sistemi içerisinde meteoroloji sisteminin düzeneğini de barındırır. Buna ilaveten sensör yardımı ile barajlardaki suyun metreküp hesabı basınç ölçülerek yapılır. Gelen ve giden su hesabı, suyun yoğunlaşması ve kaçak olma durumu ele alınarak incelenir. Mevcut bilgiler alınıp Sunucuya ulaştırılır.Kullanıcı Sunucuya bağlanıp bu bilgileri inceleyebilir.

Geliştirme Süreci

Sistem tarafından uzaktan alınabilen bilgiler

Kullanıcının, sistem kontrolü için uzaktan alabildiği bilgilerin listesi.

Sistem tarafından uzaktan verilebilen komutlar

Kullanıcının, sisteme uzaktan verebileceği komutların listesi.