Jeneratör kontrol sistemleri

Jeneratör kontrol sistemlerinde sistem içerisindeki jeneratörlerin takıt durumu kontrol altına alınarak, belirtilen limit değeri altında uyarı vermesi sağlanmaktadır. Ayrıca jeneratörlerin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadıklarının kontrolü sağlanmakla birlikte istenildiğinde uzaktan çalıştırılıp kapatılması gerçekleştirilebilir. Mevcut bulunan bilgiler alınıp Sunucuya ulaştırılır. Kullanıcı Sunucuya bağlanıp bu bilgileri inceler.

Geliştirme Süreci

Sistem tarafından uzaktan alınabilen bilgiler

Kullanıcının, sistem kontrolü için uzaktan alabildiği bilgilerin listesi.

Sistem tarafından uzaktan verilebilen komutlar

Kullanıcının, sisteme uzaktan verebileceği komutların listesi.