Otomatik meteoroloji gözlem istasyonu

Sistem, içinde barındırdığı hassas sensörler aracılığı ile şehrin daha kaliteli yönetilmesine yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır. Yerel yönetimler istenmeyen durum, afet ve olağandışı yaşam koşullarını normalleştirme çalışmaları için takip merkezi kurmaktadırlar.Şehrin belirli bölgelerine yerleştirilen meteoroloji gözlem istasyonlarından alınan bilgileri uluslararası meteoroloji kurumlarından alınan tahmin ve durum bilgileri tek bir ekran üzerinde bölgesel önlem geliştirmeye yardımcı olmaktadır.İstasyonlardan alınan bilgiler doğrultusunda; anlık metrekareye düşen yağış miktarı gözlemlenip olsaı sel riski için önlem alınabildiği gibi, sıcaklık ve nem bilgilerinden oluşturulan programlarla don oluşma alarmı ve bölgesel ihtiyaca göre asfalt tuzlama programı oluşturulabilmektedir. Yine benzer bilgiler ışığında dere yatakları ve tahliye kanallarındaki su seviyelerinden gelen bilgilerin işlenmesi ile olası sel baskınlarında uyarı ve boşalma önlemleri geliştirilebilmektedir.

Geliştirme Süreci

Sistem tarafından uzaktan alınabilen bilgiler

Kullanıcının, sistem kontrolü için uzaktan alabildiği bilgilerin listesi.

Sistem tarafından uzaktan verilebilen komutlar

Kullanıcının, sisteme uzaktan verebileceği komutların listesi.